Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Viranomaistiedotteet:

Turvallisuustiedotteet:

Erityistä vaaraa aiheuttavat kohteet
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on laatinut ulkoiset pelastussuunnitelmat alueen suuronnettomuusvaarallisista kohteista. Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti.

 

Pelastuslaitos harjoittelee vähintään kolmen vuoden välein suuronnettomuustilanteiden varalta yhteistyössä toiminnanharjoittajien ja muiden asianosaisten kanssa.
Tuotantolaitokset, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan yhdessä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuustiedotteen kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille.

 

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on laatinut yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa turvallisuustiedotteet, joissa esitetään väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot toiminnasta suuronnettomuustilanteissa.

 

Tiedote sisältää muun muassa tietoa yrityksestä, kohteessa olevista kemikaaleista sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. Tiedote pitää jakaa uudelleen viiden vuoden välein. Tiedotteet on jaettu kirjallisina lähialueen asukkaille ja toimijoille.

 

Ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat pyydettäessä nähtävillä Seinäjoen ja Lapuan paloasemilla sekä E-P:n Pelastuslaitoksen hallinnon tiloissa Nurmossa.

  

  • Räjähdekeskuksen ja 1. Logistiikkarykmentin Ähtärin toimipisteet

Kohteet ovat laatineet toimintansa osalta turvallisuusselvitykset ja Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on laatinut kohteen ulkoisen pelastussuunnitelman.
Lähialueiden asukkaita ja toiminnanharjoittajia on tiedotettu toiminnan aiheuttamista riskeistä.


Laadittuihin asiakirjoihin on perustelluista syistä mahdollista tutustua Ähtärin toimipisteessä.

Yhteydenotot Puolustusvoimien vaihteeseen p. 0299 800.