Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Tilapäismajoitus

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN OHJE TILAPÄISMAJOITUKSESTA

Mitä on tilapäismajoittuminen:


Tilapäismajoittumiseksi katsotaan yöpyminen rakennuksessa tai sen osassa, jota ei ole tarkoitettu majoitustilaksi. Tyypillisesti tällaisia tiloja ovat koulujen luokkahuoneet, liikuntasalit ja muut kokoontumistilat. Tilapäismajoitusta järjestetään myös vain joitakin kertoja vuodessa tai harvemmin (leirikoulut, kesäleirit, urheiluleirit ja yleisötapahtumat).
Tällaisen tilaisuuden tai majoituksen järjestäjä vastaa tilapäismajoittujien turvallisuudesta ja järjestäjien tulee muuttaa käyttötavaltaan erilaiseksi tarkoitettu tila vastaamaan majoitustilalle asetettuja vaatimuksia.

Turvallisuuden parantaminen:

Tilapäismajoitustilat ovat yleensä käyttötavaltaan kokoontumistiloja ja sen takia ne eivät automaattisesti täytä majoitustiloille asetettuja vaatimuksia. Pelastuslaitos edellyttää, että tilapäismajoituksen turvallisuutta parannetaan seuraavin toimenpitein edellä mainittujen kohtien mukaisen turvallisuustason saavuttamiseksi.
 • Pelastuslaitokselle on ilmoitettava aina tilapäismajoituksesta. Tilapäistä majoitusta varten tulee laatia pelastussuunnitelma, jos majoittujien määrä yli 10 henkilöä.
 • Majoittuminen voidaan aloittaa vasta, kun pelastusviranomainen on tarkastanut majoitustilat. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.
 • Jokainen majoitushuone on varustettava toimivalla palovaroittimella. Palovaroitin asennetaan tilan korkeimpaan kohtaan ja niitä on asennettava 1kpl/60m2. Uloskäytävät ja porrashuoneet on varustettava myös palovaroittimilla.
 • Käytävillä palovaroittimien välinen etäisyys saa olla enintään 12m. Jos rakennuksessa on automaattinen paloilmoitin, on tiloihin missä on lämpöilmaisin laitettava lisäksi palovaroitin.
 • Jokaista majoittuvaa kohden tulisi olla tilaa 3m2.
 • Useampikerroksissa rakennuksissa tilapäismajoitusta saa sijoittaa vain II- kerrokseen. Henkilöt joiden toimintakyky on alentunut, kuten pienet lapset, tulisi sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen.
 • Fysiikan ja kemian luokat, laboratoriotilat sekä teknisen käsityön luokat eivät sovellu majoitustilaksi
 • Alkusammutuskalustoa on oltava riittävästi. Pelastusviranomaisen kanssa arvioidaan riittääkö olemassa oleva alkusammutuskalusto vai täydennetäänkö sitä.
 • Majoitustiloissa ei tupakoida, polteta kynttilöitä eikä keitetä mitään.
 • Yöaikaan valvojia tulee olla vähintään kaksi. Valvojien päivystys pitää olla ns. sisääntuloaulassa. Valvojien on pidettävä päiväkirjaa tapahtumista. Toisen valvojista tulee olla entuudestaan rakennuksen hyvin tunteva henkilö. Pienissä alle 30 henkilön majoituksissa voidaan hyväksyä yksi valvoja.
 • Paikalta tulee olla mahdollisuus hätäilmoituksen tekoon.
 • Valvojilla tulee olla tarkka tieto majoittuneista, sekä heidän yhteystiedot.
 • Uloskäytävillä ei saa olla ylimääräistä tavaraa. Pulpetit, tuolit yms. varastoitava niin, etteivät ne estä tai vaikeuta poistumista.
 • Uloskäytäviä tulee olla kaksi toisistaan riippumatonta.
 • Uloskäytävät tulee merkata jälkivalaisevin opastein.
 • Poistumiseen tarkoitettujen ulko-ovien lukitukset tulee olla sellaisia, että ne saadaan sisältä auki ilman avaimia tai koodia.
 • Osastoivat ovet ja palo-ovet pidetään kiinni, sekä varmistetaan ovien varusteiden toimivuus. (sulkeutuminen, salpautuminen ja auki pitolaitteet)
 • Kiinteistön omat pelastustiet pidetään auki ja valvotaan, ettei pelastusteille pysäköidä ajoneuvoja.
 • Rakennuksen vieressä ei saa säilyttää ylimääräistä palokuormaa, kuten vaihtolavoja ja roskiksia.
 • Jokaisessa majoitushuoneessa sekä päivystyspaikassa on oltava toimintaohje palo- ja onnettomuustilanteita varten. Ohjeesta tulee ilmetä: hätänumero, paikan osoite, toiminta tulipalotilanteessa sekä pelastussuunnitelmassa määritetty kokoontumispaikka.
 • Majoitushuoneiden oviin on laitettava kartta rakennuksesta. Kartasta tulee selvitä kaksi lähintä uloskäytävää, lähin alkusammutin sekä ohjeen lukijan paikka. (olet tässä ●) Lisäksi karttaan tulee merkitä montako henkilöä tilaan saa majoittua.
Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelmapohja ja turvaopas löytyvät täältä

Säädöstaustaa:

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa E1 Rakennusten paloturvallisuus taulukossa 3.2.2 on määritetty majoitustilassa sallittu suurin henkilömäärä.

PALOLUOKKA/
KERROKSIA
P1 P2 P3
1 EI RAJOITUSTA PAIKKALUKU 150 PAIKKALUKU 50
2 EI RAJOITUSTA PAIKKALUKU 50 PAIKKALUKU 10

 • Tämän lisäksi henkilömäärä määrittäessä tulee huomioida uloskäytävien leveys, joka on:
 • 1200mm ensimmäistä 120 henkeä kohden ja leveyteen lisätään 400mm kutakin seuraavaa 60 henkeä/kohde.
 • Rakennusmääräyskokoelma E1 11.3 mukaan majoitustilaan pitää asentaa sähköverkkoon kytkettävä palovaroitin, kun kohteessa on enintään 50 majoituspaikkaa ja automaattinen paloilmoitin kun majoituspaikkoja on yli 50.
 • Rakennusmääräyskokoelma E1 10.2 mukaan majoitustilassa kulkureitin enimmäispituus uloskäytävään saa olla 30 m.

Pelastuslaki 468/2003 velvoittaa huomioimaan seuraavat kohdat:

- 8 § Omatoiminen varautumien
- 9 § Suunnitteluvelvoite
- 21 § Rakennusten yleinen paloturvallisuus
- 22 § Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus
- 23 § Huolellisuusvaatimus
- 30 § Erityiset turvallisuusvaatimukset

Pelastusasetus 787 /2003 velvoittaa huomioimaan seuraavat kohdat:

- 9 § Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma
- 10§ Pelastussuunnitelman sisältö