Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Nuohouspalvelut

Tasavallan presidentti vahvisti 5.12.2018 pelastuslain nuohousta koskevat muutokset. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Muutokset koskevat pääosin nuohouspalvelujen järjestämisen sääntelyä eli käytännössä muutokset tarkoittavat vallitsevan piirinuohousjärjestelmän loppumista. Pelastuslain muutoksen yhteydessä kumotaan SM:n nuohousasetus (539/2005). Jatkossa kaikki nuohousta koskevat säännökset löytyvät pelastuslaista.

Muutoksessa nuohouspalvelujen tarjoaminen ns. vapautuu. Nuohoaminen ei sinällään ”vapaudu”, koska kiinteistöillä säilyy nykyinen velvoite huolehtia tulisijansa ja horminsa nuohouksesta, nuohousvälit säilyvät nykyisinä ja nuohoustyön voi jatkossakin tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Kiinteistönomistajalle nuohousta koskevan lain muutos tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja on vastuussa nuohoustyön teettämisestä kuten ennenkin, mutta kiinteistönomistaja saa teettää nuohoustyön itse valitsemallaan, ammattipätevyyden omaavalla nuohoojalla, ja sopia itse nuohoojan kanssa työstä perittävästä maksusta.

Lakimuutokseen sisältyy 6 kuukauden siirtymäaika. Siirtymäaika tarkoittaa sitä että voimassa olevat piirinuohoussopimukset ovat voimassa 1.7.2019 saakka, ellei nuohooja esitä nuohoussopimuksen purkamista.

Etelä-Pohjanmaan alueella on nuohoussopimuksista purettu seuraavat piirit, joiden alueella noudatetaan uutta lakia 1.1.2019 lähtien.
- Alajärvi
- Evijärvi
- Lehtimäki/Soini
- Töysä
- Ilmajoki /Kurikka
- Isojoki
- Kauhajoki
- Jurva
- Teuva
- Jalasjärvi
- Kuortane
- Nurmo2
- Ylistaro

Muiden piirien alueella uudet lait tulevat voimaan 1.7.2019.
 

Lisää nuohouksesta täältä.
 
Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos on päättänyt nuohoustaksan, joka on ollut sama kaikille alueen kiinteistöille etäisyyksistä riippumatta. Jatkossa nuohousyritykset määrittävät itse palvelunsa hinnan. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle hintatieto selkeästi ja ymmärrettävästi.
Nuohoojalla on velvollisuus antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Nuohoustodistuksen tietojen avulla asiakas tietää, mistä toimenpiteistä nuohoustyön hinta koostuu. Nuohoustodistuksen perusteessa voidaan myös arvioida, että nuohoustyön sisältö vastaa vaatimuksia.

Lisäksi nuohooja kirjaa nuohoustodistukseen kaikki tulisijoihin, savuhormeihin ja tikkaisiin liittyivät havaitsemansa viat ja puutteet. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin selkeästi, että tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

Nuohoustodistuksella voi tarvittaessa osoittaa valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että nuohouksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Nuohoustodistus on hyvä säilyttää seuraavaa nuohouskertaa varten, jotta nuohoojalla olisi mahdollisuus arvioida tulisijan ja hormin kunnon kehittymistä.

 
Nuohoustyötä tarkemmin selvittävät lait, ohjeistukset ja hinnan muodostuminen löytyvät oheisesta linkistä:
 

 
Nuohoojien yhteystiedot (Piirinuohoussopimuksen alaiset nuohoojat 1.7.2019 saakka)