Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Linkit

Tiedä sijaintisi
112 Suomi -mobiilisovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa
Lisätietoa saat klikkaamalla ylläolevaa 112-suomi-logoa.
 
Varaudu.info -sivustolta saat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen.
 
Sivustolta löytyy ohjeita onnettomuuksiin ja häiriöihin, tapaturmien ehkäisemiseen,paloturvallisuuteen, rikosten ja ilkivallan estämiseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä liikenneturvallisuuteen liittyen. Ohjeet ovat selkeät, ja ne on tarkoitettu kaikille kansalaisille.

Pelastustoimi on Facebookissa ja Youtubessa, käy katsomassa!
 

 
Uusi paloturvallisuuden perehdytysaineisto tukee monipuolisesti yritysten ja yhteisöjen paloturvallisuuden parantamista. Paloturvallisuus.info -verkkosivustolta löytyvän aineiston avulla työnantajat voivat toteuttaa työntekijöidensä lakisääteisen perehdytyksen ja samalla edesauttaa pelastussuunnitelman jalkauttamista. Aineisto antaa mahdollisuuden myös työpaikan yksilöllisten ominaisuuksien huomioonottamiseen. Sivuston ovat toteuttaneet yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto

Turvaopas

Hätäkeskuslaitos

Sisäasiainministeriö

Pelastustoimi

Pelastuslaitokset-nettisivut

Hälytykset, tilannehuone

Pelastusopisto

SPEK Suomen pelastusalan keskusjärjestö

PoPeLi ry Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry

PRONTO Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto

STUK Säteilyturvakeskus

TUKES Turvatekniikankeskus