Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Johtokunnan viimeisimmän kokouksen päätökset:

Yhteenveto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan 23.1.2019 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä

1 § Johtokunnan esittelijän määrääminen pelastusjohtajan virkamatkan johdosta
Puheenjohtajan ehdotus:
Pelastusjohtajan ollessa estynyt virkamatkan johdosta, johtokunta määrää pelastuspäällikkö Järvensivun toimimaan johtokunnan esittelijänä kokouksessa
23.1.2019 ja pöytäkirjanpitäjänä toimii pelastuspäällikkö Kangastie.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

2 § Alajärven paloaseman tilaohjelman hyväksyminen
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan Alajärven paloaseman tilaohjelman.
Esivuokrasopimus ja varsinainen vuokrasopimus hyväksytään myöhemmin oheisen valmistelun mukaan.
Tämä pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen. Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti kokouksessa. Päätös on julkisesti nähtävänä päätöspäivää seuraavana arkipäivänä.
 
2 § Viranhaltijapäätökset
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.
 
Lisätietoa: Johtokunnan puheenjohtaja Kati Ojaniemi p 050 356 0211,
Pelastusjohtaja Harri Setälä p. 050 345 9891