Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Johtokunnan viimeisimmän kokouksen päätökset:

Yhteenveto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan 4.12.2018 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä

41 § Talousarvion toteutumisvertailu lokakuu v. 2018
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

42 § Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / 2. toimintaraportti
1-9/2018

Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos – liikelaitoksen seuraavat
raportit:
- Riskienhallinnan TA 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
1.1.–30.9.2018
- Resurssienhallinnan TA 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
1.1.–30.9.2018
- Pelastustoiminnan TA 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
1.1.–30.9.2018
- Ensihoidon TA 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
1.1.–30.9.2018
Raportit annetaan tiedoksi Seinäjoen kaupunginhallitukselle ja Seinäjoen kaupunginvaltuustolle.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

43 § Vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvion valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä sitovien meno- ja tuloerien mukaisesti käsittäen tuloslaskelmaosan,
investointiosan sekä rahoitusosan.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

44 § Talousarvio 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

45 § Riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen v. 2019
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

46 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman
päivitys

Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy suunnitelman päivityksen.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

47 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen hinnasto v. 2019
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen hinnaston v.
2019. Hinnasto tulee voimaan 1.1.2019. Siihen saakka käytetään nykyistä johtokunnan hyväksymää maksuperustetta.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

48 § Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueellisen riskiarvion valmistelu
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

49 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta / kokouspäivät vuodelle 2019
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy alustavat kokouspäivät ja pöytäkirjan tarkistamismenettelyn.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

50 § Viranhaltijapäätökset
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.


Lisätietoa: Johtokunnan puheenjohtaja Kati Ojaniemi p 050 356 0211,
Pelastusjohtaja Harri Setälä p. 050 345 9891