Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Johtokunnan viimeisimmän kokouksen päätökset:

Yhteenveto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan 19.9.2017 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä

28 § Talousarvion toteutumisvertailu tammi - heinäkuu v. 2017
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

29 § Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / 1. toimintaraportti 1-6/2017
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos –liikelaitoksen seuraavat
raportit:
- Riskienhallinnan TA 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2017
- Resurssienhallinnan TA 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2017
- Pelastustoiminnan TA 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2017
- Ensihoidon TA 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.6.2017
Raportit annetaan tiedoksi Seinäjoen kaupunginhallitukselle ja Seinäjoen kaupunginvaltuustolle.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

30 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen TA 2018 ehdotus
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen v. 2018.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

31 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitoksen TA 2018 investointiehdotus
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy v. 2018 investointiehdotuksen.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

32 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitoksen TA 2018 toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet

Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen
Riskienhallinnan TA 2018 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Resurssienhallinnan TA 2018 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Pelastustoiminnan TA 2018 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Ensihoidon TA 2018 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

33 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2018 - 2022
Pelastusjohtajan ehdotus:
Hyväksytään henkilöstösuunnitelman toteutusosa vuodelle 2018 ja merkitään tiedoksi
suunnitelmaosat vuosille 2019 – 2022.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

34 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen uuden johtokunnan perehdyttämispäivä
Pelastusjohtajan ehdotus:
Johtokunta päättää seminaaripäivän ajankohdan.
Päätös: Seminaari järjestetään 26.10.2017 klo 8:00 eteenpäin.
Johtokunnan puheenjohtaja sekä pelastusjohtaja suunnittelevat seminaarin ohjelman.

35 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen kokouspäivämäärät
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että tarvittaessa vaihdetaan myös aikaa ja paikkaa.

36 § Viranhaltijapäätökset
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoa: Johtokunnan puheenjohtaja Kati Ojaniemi p. 050 356 0211
Pelastusjohtaja Harri Setälä p. 050 345 9891