Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Johtokunnan viimeisimmän kokouksen päätökset:

Yhteenveto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan 5.6.2018 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä

20 § Talousarvion toteutumisvertailu huhtikuu v. 2018
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

21 § Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueellisen riskiarvion valmistelu
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

22 § Toimitussopimuksen jatkaminen Sammutin Oy:n kanssa, optio vuodelle
2018
Pelastusjohtajan ehdotus:
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen johtokunta päättää:
• Jatkaa sammutusautoja koskevaa toimitussopimusta nro 16 0780 Sammutin Oy:n kanssa, käyttäen tilausoption vuodelle 2018.
• Oikeuttaa hankintajohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan optiosopimuksen.
Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti. Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen. Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti. Päätös on julkisesti nähtävänä päätöspäivää seuraavana arkipäivänä.

23 § Nuohoustilasto v.2017
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään nuohoustilasto vuodelta 2017 tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

24 § Päättäjien tietopaketti maakunta- ja sote- uudistuksesta
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

25 § Seinäjoen paloaseman vihkiäiset 16.6.2018
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

26 § Raportointipyyntö - Pelastustoimen ja maakunnan alueellisen varautumisen ohjaus ja JTS-neuvottelujen simulointi
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

27 § Viranhaltijapäätökset
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

 
Lisätietoa: Johtokunnan puheenjohtaja Kati Ojaniemi p 050 356 0211,
Pelastusjohtaja Harri Setälä p. 050 345 9891