Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Johtokunnan viimeisimmän kokouksen päätökset:

Yhteenveto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan 6.2.2018 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä

3 § Talousarvion toteutumisvertailu tammikuu v. 2018
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

4 § Henkilöstösuunnitelman 2016 toteutusosan päivitys, siirtymävaiheen organisaation hyväksyminen
Pelastusjohtajan ehdotus:
Edellä olevan johdosta esitetään, että palopäällikköjen toimikautta jatketaan
vuodella.
Ensihoidon toimialapäällikön ja asemaryhmä 3 palopäällikkötehtävät hoidetaan
sijaisuusjärjestelyin, jotka on otettu käyttöön vuoden 2017 aikana.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

5 § Raportointipyyntö - Pelastustoimen ja maakunnan alueellisen varautumisen
ohjaus ja JTS-neuvottelujen simulointi
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

6 § Viranhaltijapäätökset
Pelastusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoa: Johtokunnan puheenjohtaja Kati Ojaniemi p 050 356 0211,
Pelastusjohtaja Harri Setälä p. 050 345 9891