Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Johtokunta

Johtokunta 2017 -2021

Jäsenet                                            Henkilökohtaiset varajäsenet

Kati Ojaniemi (puheenjohtaja)         Ritva Västi
Timo Renko (varapuheenjohtaja)     Niklas Pöytälaakso
Henni Sippola                                   Juha Saarimaa
Heikki Holappa                                 Vappu Kangas
Juha Alkio                                         Mari Hernesniemi
Arja Kananoja                                  Seppo Korpi
Tero Kilpiö                                        Ahti Yli-Mannila
Mika Kankaansyrjä                           Reijo Keto
Matias Peltonen                               Seppo Perkiö
Hanna Kortesoja                              Carita Liljamo
Virpi Mertaniemi                                Lea Korpi
Kari Havunen                                    Raija Ranta

Johtokunta
Seinäjoen kaupungin valtuusto valitsee johtokunnan kuntien ehdokkaista, joiden tulee edustaa alueellisuutta.
Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärä on 12.
Johtokuntaan on mahdollista valita toimialan asiantuntemusta edustavia henkilöitä. Seinäjoen kaupungin valtuusto nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksi johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä nimitetään kaupungin johtoryhmän jäsenistä toimialansa mukaisesti.

Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
Johtokunta ohjaa ja valvoo Pelastuslaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa Pelastuslaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunnan tehtävänä on:

 1. Päättää Pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.
 2. Hyväksyä Pelastuslaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä toimintakertomus.
 3. Allekirjoittaa tilinpäätös yhdessä pelastusjohtajan kanssa.
 4. Päättää Pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista rahoitussuunnitelman mukaisesti.
 5. Valvoa Pelastuslaitoksen etua
 6. Päättää liikelaitoksen tavara- ja palveluhankinnat kun hankinnan arvo on yli 400 000 euroa (alv 0%) lukuun ottamatta seudullisia yhteishankintoja, josta päättää hankintajohtaja.
 7. Hyväksyä erityissopimukset
 8. Päättää Pelastuslaitoksen toimialaan kuuluvan kiinteän omaisuuden hankinnat ja luovutukset, mikäli kiinteän omaisuuden hinta on alle 100 000 €
 9. Päättää investointien rahoituksesta tulorahoituksella tai omistajalta saatavalla omistajarahoituksella.
 10. Päättää Pelastuslaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ottaen huomioon hyväksytyn palvelutasopäätöksen.
 11. Valita pelastusjohtaja
 12. Valita toimialapäälliköt
 13. Nimetä pelastusjohtajan sijainen
 14. Päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan
 15. Päättää nuohouksen järjestämisestä ja nuohousperusteiden sekä yksikköhinnan määrittämisestä
 16. Vahvistaa Pelastuslaitoksen kaluston lainauksesta ja käytöstä, vuokrattavista tiloista ja muista palveluista perittävistä korvauksista
 17. Päättää muut toimialaansa kuuluvat asiat ja palveluiden myynnin
 18. Hyväksyä Pelastuslaitoksen toimintasääntö
 19. Päättää liikelaitoksen palvelutoimintaan tarvittavien alueiden ja tilojen vuokralle ottamisesta.
 20. Päättää Pelastuslaitoksen toiminnasta johtuvaa vahingonkorvausvastuuta te koskevat asiat
 21. Liikelaitoksen johtokunnalla ja sen puheenjohtajalla on otto-oikeus liikelaitoksen henkilöstön tekemiin päätöksiin.
 22. Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan johtokunnan toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.
 23. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 § 1 mom:n perusteella viranomaisen asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu.
 24. Käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä.
 25. Päättää liikelaitoksen käyttöön luovutettujen alueiden ja tilojen vuokraus ja muista luovutusperiaatteista sekä vuokravapausperiaatteista
 26. Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.


Kokoukset
Kokousmenettelyn osalta noudatetaan kaupungin hallintosääntöä.

Esittely
Johtokunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja. Mikäli hän on estynyt tai esteellinen,
esittelystä vastaa johtokunnan määräämä viranhaltija. Pelastusjohtajaa koskevat asiat esittelee johtokunnan puheenjohtaja.


Johtokunta 2013 - 2016:
Jäsen                                                     Varajäsen
Kivimäki Jorma, puheenjohtaja              Aukeala Keijo
Mäki-Mustapää Sirpa                             Sulkava Iira
Saarimaa Juha                                       Holappa Heikki
Kananoja Arja                                        Jokela Tarja
Koivuniemi Kai                                       Korpi Seppo
Renko Timo                                           Saarimaa Susanna
Aila Matti                                               Yli-Härsilä Anne
Olkkola Akiliina                                      Jokilehto Jari
Keto Reijo                                             Moskajärvi Susanna
Koivisto Arja                                          Uunila Kari
Parkkonen Voitto                                   Kangasluoma Pekka
Kujanpää Markku                                   Ranta Raija

 
JOHTOKUNTA 2009 - 2012

JÄSEN                                         VARAJÄSEN

Jorma Kivimäki, pj.                      Sisko Nyrhilä
Juha Saarimaa                            Kauko Ukonmäki
Sisko Metsä-Ketelä                     Harri Virtanen
Mari Oja-Lipasti                          Risto Karhu
Satu Mäkelä                               Irmeli Kukkola
Veikko Koivula                            Risto Eteläpää
Jaakko Renko, vpj                      Jari Salo
Matti Aila                                    Panu Lahdensuo
Tuija Takamäki                           Akiliina Olkkola
Turo Kalliomaa                           Jari Nappari
Markku Kujanpää                       Jari Jokinen
Raija Ranta                                Sinikka Pihlajamäki
Kuvassa puheenjohtajan vaihto johtokunnan aloitusseminaarissa 11.6.2009
 JOHTOKUNTA 2005-2008
NIMI
Harju Jaakko, Lappajärvi
Jousmäki Simo , Ähtäri
Kananoja Mauri, Kurikka
Latva-Rasku Paavo, Lapua
Ojala Merja, Jalasjärvi
Olli Maija-Liisa, Kauhava
Pekkanen Leila, Lehtimäki
Koivula Veikko, Kauhajoki
Rantakokko Antti, Kauhajoki
Ristilä Raimo, Seinäjoki
Syrjälä Sinikka, Kortesjärvi
Yli-Ojanperä Kirsti, Ilmajoki

VARAJÄSENET
Haapoja Susanna, Kauhava
Harjunpää Olavi, Seinäjoki
Kaleva Paula, Teuva
Klemola Liisa, Alahärmä
Pekka Tapani, Isojoki
Lammi Maire, Kurikka
Murto-Hietamäki Anneli, Alajärvi
Määttä Reino, Soini
Niemi Jouko, Ylistaro
Pesu Lasse, Vimpeli
Puskala Anssi, Jalasjärvi
Talvitie Pauli, Kuortane

JOHTOKUNNAN JÄSENET 2003 - 2004

Raimo Ristilä, Seinäjoki puheenjohtaja raimo.ristila@nic.fi
Paavo Latva-Rasku, Lapua paavo.latva-rasku@lapua.fi
Paula Sihto, Ilmajoki paula.sihto@epshp.fi
Lasse Mukkala, Kurikka lasse.mukkala@reppu.net
Sakari Männistö, Jalasjärvi
Kari Anttila, Jurva kari.anttila@vesme.com
Raija Wideroos, Teuva raija.wideroos@mol.fi
Maija-Liisa Olli, Kauhava maijaliisa.olli@kauhavanseuduntk.fi
Aapo Saari, Rantatöysä AAPO.SAARI@Alavus.fi
Leila Pekkanen, Lehtimäki Leila.Pekkanen@lehtimaki.fi
Lasse Hokkala, Kortesjärvi lasse.hokkala@kortesjarvi.fi
Anneli Murto, Alajärvi anneli.murto@alajarvi.fi


VARAJÄSENET:

Mauri Nyrhinen, Ylistaro mauri.nyrhinen@tieliikennelaitos.fi
Mauno Peltokoski, Nurmo, mauno.peltokoski@jippii.fi
Elina Viljakainen, Peräseinäjoki elina.viljakainen@peraseinajoki.fi
Voitto Parkkonen, Kurikka voitto.parkkonen@jippii.fi
Kaija Hapuanoja, Isojoki kaija.hapuanoja@isojoki.fi
Jorma Rasinmäki, Kauhajoki jorma.rasinmaki@kauhajoki.fi
Liisa Kleimola, Härmä liisa.kleemola@om.fi
Seppo Pirttikoski, Ylihärmä seppo.pirttikoski@yliharma.fi
Tarja Ylimäki, Töysä
Reino Määttä, Soini reino.maatta@soini.fi
Jaakko Harju, Lappajärvi jaakko.harju@pp1.inet.fi
Irma-Liisa Herrala, Vimpeli irma.herrala@pp.inet.fi