Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Hallinto

Pelastuslaitoksen hallintotoimisto

Pelastuslaitoksen hallintotoimisto sijaitsee Seinäjoen paloasemalla, osoitteessa Palovahti 3, 60100 Seinäjoki

Toimiala
Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos, jonka tehtävänä on pelastustoimen ylläpito ja sen palvelujen tuottaminen, kuten pelastuslaissa ja pelastusasetuksessa, yhteistoimintasopimuksessa ja palvelutasopäätöksessä määrätään.
Pelastuslaitos voi erikseen sovittavin sopimuksin ottaa alueellisen pelastustoimen tehtäviksi myös muita kuin pelastuslainsäädännön perusteella lakisääteisiä tehtäviä joko sopijakunnilta tai niiden yhteenliittymiltä, muilta yhteisöiltä tai yksityisiltä.
Pelastuslaitoksen johtokunta päättää sopimukseen perustuvien tehtävien korvaus- ja laskutusperusteista.
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos järjestää ja tuottaa lainsäädännön sekä sopijakuntien siltä edellyttämät palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja tehtävän edellyttämällä laatutasolla. Pelastustoimen johtamista tehostetaan kokoamalla voimat ja suuntaamalla niitä uudelleen. Käytettävissä olevat resurssit suunnataan täysipainoisemmin onnettomuusriskien hallintaan. Palvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia sekä vapaaehtoistoimintaa tukien.
Toiminnallisesti Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos sijoittuu Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskukseen.
Liikelaitos toimii kaupunginhallituksen alaisena.

Organisaatio on uudistettu v. 2016.

Organisaatio on jaettu riskienhallintaan, pelastustoimintaan, resurssienhallintaan ja ensihoitoon.


Etelä-Pohjanmaa pelastustoimen neuvottelukunta

Pelastuslaitoksen johtokunta kutsuu neuvottelukunnan koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain, sopijakuntien kunnallisjohdon Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnassa on myös edustettuna sopimushenkilöstö (1 hlö) ja muut sopimuspalokuntien edustajat (1 hlö) ja ammattihenkilöstön edustus (1 hlö).