Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

Avoimet virat ja toimet:

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitos julistaa haettavaksi asemamestarin viran.

Asemamestari, toimialueena Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, viran ensimmäinen sijoituspaikka: Seinäjoen paloasema.

Asemamestarin tehtävään sisältyy mm. pelastusyksikön johtaminen, pelastustoiminnan valmiuden ylläpito, paloaseman päivittäiseen toimintaan liittyvät tehtävät, valvontasuunnitelman mukaiset valvontatehtävät sekä turvallisuuskoulutukset.

Kelpoisuusvaatimukset:
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 § 6:n 2. kohdan mukainen kelpoisuus ja BC-luokan ajokortti. Lisäksi virkaan valittavalta edellytetään savusukelluskelpoisuus perustehtäviin (Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä).

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaan valittu sitoutuu työnantajan järjestämiin työkykyä mittaaviin testeihin.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran vastaanottaminen sopimuksen mukaan.

Työaika:
Työaika on poikkeusluvan mukainen työaika. Palkkaus määräytyy Seinäjoen kaupungin teknisen sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot:
Lisätietoja virasta antaa pelastuspäällikkö Petri Järvensivu 040 5820 979.

Ennen valintaa hakijan tulee antaa suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun. Opinto- ja työtodistukset toimitetaan tarvittaessa.

Hakemukset kuntarekryn www.kuntarekry.fi kautta avain 252243

16.10.2019 klo 15:00 mennessä.

Seinäjoella 30.9.2019


Harri Setälä
pelastusjohtajaValtioneuvoston asetus (407/2011 § 6)

Pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksen 10/2004 79§:n mukainen palotarkastajan kelpoisuus