Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS AJANKOHTAISTA:

 

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUS RATKENNUT SEINÄJOELLA

Palokuntien Suomenmestaruudesta on  kisattu 19.5.2018 Nurmossa Seinäjoella.

Yleisen sarjan kokonaiskilpailun voiton ja halutun Jehumaljan voitti Anjalan VPK Kouvolasta, toinen oli Kotka VPK, kolmas Tirilän VPK Lappeenrannasta, neljäs Savion VPK Keravalta ja viides Vahdon VPK Ruskosta.

Taitokilpailun paras joukkue oli Tirilän VPK. Kalustokilpailun voittaja oli Anjalan VPK. Paras yksikönjohtaja oli Ilkka Kiili Kotkan VPK:sta. Joukkuetietokilpailun paras oli Anjalan VPK. Henkilökohtaisen tietokilpailun paras oli Vahdon VPK:n Oskari Hurula.

Veteraanisarjan voitti Jämsänkosken VPK, toinen oli Helsingin Palopäällystö ry ja kolmas oli Anjalan VPK.

Tänä vuonna kilpailuun osallistui 31 yleisen sarjan ja 6 veteraanisarjan joukkuetta vapaaehtoispalokunnista ympäri Suomea. Kilpailun tämänvuotinen teema on pelastusyksikön jäsenten pelastustekniset perustaidot.

Kaikki tulokset löytyvät Jehumalja-kisojen nettisivuilta: http://www.palokuntiensmkilpailut.fi/fi/Tulokset.html

Suomen Palopäällystöliiton organisoimien kilpailujen järjestelyvastuu oli Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella. Kilpailujen suojelija oli eduskunnan puhemies Paula Risikko, joka myös avasi kilpailun. Kilpailukeskuksena on Nurmon koulukeskus.

Palokuntien Suomenmestaruudesta ja kilpailun pääpalkinnosta Jehu-maljasta on kilpailtu jo vuodesta 1952 lähtien. Kilpailu jakautuu kolmeen osaa; tietokilpailuun, taitokilpailuun ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan kilpailuyksikön jäsenen tiedollista osaamista. Taitokilpailussa arvioidaan kilpailuyksikön taidollista osaamista. Kalustokilpailussa mitataan yksikön tiedollista ja taidollista kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa tehtävässä. Kilpailuyksikkö, jolla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä kolmen eri osakilpailun jälkeen, palkitaan kiertopalkinnolla; Jehumaljalla. Vuodesta 2007 kilpailussa on ollut mukana myös veteraanisarja, jonka kilpailu koostuu kalustokilpailusta. Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle kilpailusuorituksiin valmistautumalla. Tavoite on, että kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen.

Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 40 palokuntaa ja 250 kilpailijaa sekä lähes 200 järjestelytehtävissä toimivaa. Joukon suuruus ja tiivis palokuntahenki on osoitus Palokuntien Suomenmestaruus- ja Jehumalja-kilpailuiden arvokkaista perinteistä ja kilpailun nykypäivän haasteista ja vaativuudesta.

Ensi vuonna kilpailu järjestetään Kuopiossa yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.

 


Pelastuslaitoksella on avoimia virkoja. Lisää tietoa viroista löydät Avoimet virat - sivulta.

Viljankuivurin säännöllinen kunnossapito pienentää merkittävästi paloriskiä

Suomen pelastuslaitosten palontutkijat kehottavat maatilojen omistajia huolehtimaan viljankuivureiden säännöllisestä huollosta ja puhdistuksesta. Kuivauslaitteiston hyvä kunto ja puhtaus pienentävät merkittävästi paloriskiä.
 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja valtakunnallisen palontutkintaverkoston yhteistyössä tekemän Viljankuivaamopalot 2017 -selvityksen mukaan kahdessa kolmesta vuonna 2017 syttyneessä viljankuivurin tulipalossa syttymissyy oli sama. Selvityksen mukaan syynä oli kipinän tai liekin pääseminen viljankuivurin epäpuhtaaseen poistoilmakanavaan laitteiston vikaantumisen takia, jolloin epäpuhtaudet syttyivät palamaan.
 
Palontutkijat suosittelevat, että nuohooja tekee poistoilmakanavan puhdistuksen nuohouksen yhteydessä. Myös kuivauslaitteisto tulee tarkastaa ja huoltaa aina ennen käyttökauden alkua, mutta kuntoa ja toimintaa on syytä tarkkailla myös käyttökauden aikana.
 
Suomessa oli 47 285 viljankuivaamoa vuonna 2017. Vikoja ja epäpuhtauksia havaitaan huonosti, sillä viljankuivurit toimivat automatiikan varassa ja kuivaamossa käydään vain satunnaisesti ja pikaisesti. Jos viljankuivaamo on osana muuta rakennusta, välissä tulee olla palomuuri tai palomuurimainen rakenne.
 
Palontutkinnalla pyritään ennaltaehkäisemään tulipaloja
Palontutkinta on pelastusviranomaista velvoittava lainsäädännöllinen tehtävä. Palontutkinnan tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen, vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan kehittäminen. Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy, tapahtumaan vaikuttaneet taustatekijät, tapahtuman laajempi vaikutus, vahinkojen suuruus, merkitys ja vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku.
 
Palontutkinnan toteutukseen ja laajuuteen vaikuttaa tapahtuman seurausten vakavuus. Pelastuslaitosten on myös seurattava onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä. Onnettomuuskehityksen seurannan ja analysoinnin tulokset velvoittavat pelastuslaitoksia ryhtymään tarvittaviin ennaltaehkäiseviin ja varautuviin toimenpiteisiin. Tätä toteutetaan laatimalla suunnitelmia suurpalojen varalle sekä rakenteellisen paloturvallisuuden parantamiseksi ja tekemällä esityksiä turvallisuuden parantamisesta rakennusvalvonta- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisille.
 
Palontutkinnassa viranomaisyhteistyöllä on suuri merkitys onnistuneen lopputuloksen kannalta.


                                                                                                   (kuva NouHätä)

Alajärven yläkoulu on NouHätä!-mestari 2018

Alajärven yläkoulu Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueelta on tämän vuoden NouHätä!-mestari. Pelastustaitojen Suomenmestaruutta tavoitteli Pelastusopistolla Kuopiossa 22 joukkuetta, yksi jokaiselta pelastustoimen alueelta. Kilpailussa miteltiin pelastustaito-osaamisessa ja turvallisuustiedoissa.

Voittajajoukkueessa kilpailivat Antton Maunuksela, Olga Ranta ja Hanna-Kaisa Rentola. Onnea voittajille!!

 


Ruohikkokulotusmuistutusta!


Tarkista ennen kulotuksen aloittamista:
 • Onko kulotus sallittu? Kulotus ja risujen poltto on kielletty taajama- alueilla aina ja taajama-alueen ulkopuolella metsäpalovaaran aikana . Ruohikkopalovaaran aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta kulotettaessa.
 • Onko kulotuksessa riittävästi valvojia ja alkusammutusvarusteita kulon karkaamisen estämiseksi?
 • Onko kulotuspaikka riittävän etäällä rakennuksista ja muista syttyvistä kohteista tai sähkölinjoista?
 • Onko tuuliolosuhteet (tuulen suunta, tuulen voimakkuus) sellaiset että kulotus on mahdollista suorittaa turvallisesti?
 • Aiheuttaako savunmuodostus vaaraa tai haittaa asutukselle tai liikenteelle?
 • Onko ilmoitus kulotuksesta tehty pelastusviranomaiselle. Kulotuksesta on aina tehtävä ilmoitus lähimmälle paloasemalle. (Ei koske pienen määrän risujen polttoa)?
 • Onko kulotuksen vastuuhenkilö nimetty? Kulotuksesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat aina kokonaisuudessaan vastuuhenkilön ja/tai sytyttäjän omalla vastuulla.
 • Harkitse tarkkaan, jos mahdollista jätä kulotus tekemättä.

Älä naamioi jätteiden polttoa kulotukseen. Kunnalliset jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen.

Kulotuksen toteutus:

 • Rajaa kulotettava alue mahdollisimman hyvin esim. kastelemalla tai kyntämällä pellon reunat. Muista että vesioja ei yleensä rajoita paloa koska tuli leviää helposti vastapenkkaan ja etenee jälleen.
 • Aloita kulotus tuulen alapuolelta pieniä alueita kerrallaan polttaen.
 • Kulotusta varten on oltava riittävästi henkilöitä ja kalustoa kulon hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on huolehtia myös jälkivartiointi kunnes kaikki pesäkkeet ovat varmasti sammuneet.


Johtokunta on kokouksessaan 6.3.2018 §16 päättänyt nuohousyksikön hinnan muutoksesta:

Nuohousyksikön hinta Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen alueella 1.4.2018 alkaen on 0,80 € ALV 0%. Nuohouslaskun hintaan lisätään voimassaolevan ALV-prosentin mukainen summa.Pelastuslaitoksen johtokunnan 6.3.2018 kokouksen päätösyhteenveto löytyy täältä.Huomioitavaa öljylämmittäjille - tarkastakaa täyttöputket!

Öljysäiliöiden vanhojen täyttöliittimien on havaittu aiheuttavan ympäristövahinkojen riskiä. Osa liittimistä on kymmeniä vuosia vanhoja, jolloin niiden tiiveys on usein heikentynyt ja öljyä voi vuotaa täyttötilanteessa täyttöpaikalle.

Lämmitysenergiayhdistys on aiheellisesti linjannut, että vanhoihin ja nykyään usein epätiiviisiin sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin ei enää toimiteta lämmitysöljyä 30.6.2018 jälkeen.

Lisää tietoa asiasta täältä ja pelastuslaitoksen Facebookista.


Pelastuslaitoksen v. 2018 valistustapahtumat löydät tästä linkistä.

v.2017 hälytystilasto on julkaistu, tilasto löytyy täältä.


Ajo-ohje Seinäjoen uudelle paloasemalle löytyy täältä:

Ajo-ohje.pdf


 

112 Suomi
Nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa
 
Kun soitat hätäpuhelun 112 Suomi -sovelluksen kautta, Hätäkeskuslaitos saa automaattisesti sijaintitietosi. 
Lisää tietoa sovelluksesta löydät täältä.
 

 

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen Facebook-sivut ovat nyt avattu, käykää katsomassa niitä täältä tai klikkaamalla alla olevaa logoa


toukokuu 21, 2018