Haku kaupungin sivuilta:
 
© Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Hallintotoimisto

Palovahti 3, 60100 Seinäjoki
p. 044 418 1200
f. 06 416 2820

Laskutusosoite:
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan
Pelastuslaitos-liikelaitos
Pl 215, 60101 Seinäjoki


pelastuslaitos(at)seinajoki.fi

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS AJANKOHTAISTA:

 

Laskutus Postin lakon aikana

Seinäjoen kaupunki /Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos laskuttaa lakon aikana normaalisti, mutta lakon aikana lähetettyjen laskujen suoritusta odotetaan lakon päättymisen jälkeen kolme viikkoa.

Seinäjoen kaupunki vastaanottaa laskuja ensisijaisesti sähköisenä. Toimittajat, jotka eivät voi lähettää laskuja sähköisesti, voivat lähettää laskut osoitteeseen laskut(a)seinajoki.fi.Palosuojelun edistämissäätiö lahjoittaa jokaiseen suomalaiseen päiväkotiin Palovaarin turvaopas-kirjan.

 
Kirjan jako hoituu pelastuslaitosten kautta. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella kirjoja toimitetaan päiväkoteihin syksyn ja talven aikana.

 
Antoisia ja oivaltavia hetkiä jokaiselle tämän kirjan parissa viettävälle lapselle ja aikuiselle!
 


Pelastuslaitoksen johtokunnan 10.10.2019 kokouksen päätösyhteenveto löytyy täältä.Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos palkitsi torstaina 10.10.2019 kansalaisia ja henkilöstöään ansiokkaasta toiminnasta onnettomuustilanteessa. Kaikki kyseiset onnettomuudet liittyivät vesipelastukseen ja siinä kansalaisen neuvokkuus, ripeys ja määrätietoinen toiminta on ollut esimerkillistä. Tilaisuudessa palkittiin Onni Mertaniemi, Matti Herrala, Siiri Laurila, Siilas Pyhälahti, Jaakko Pannula, Tuomas Olli , Raimo Virsula, Mikko Päällysaho ja Niko Kankaanpää. Kiitos vielä ansiokkaasta toiminnasta!


TALVIKAUSI ALKAA JA KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSTARVE KASVAA

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN VINKKEJÄ TURVALLISEEN TALVILÄMMITTÄMISEEN

TAKAT, UUNIT JA HELLAT:

  • Tarkista lämmityslaitteiden kunto ennen lämmityksen aloittamista. Jos huomaat reikiä, halkeamia, epäkunnossa olevia luukkuja tai muuta vikaa, niin korjaa viat ennen laitteen käyttöönottoa.
  • Aloita tulenteko pienellä määrällä sytykettä ja tarkkaile toimiiko hormi normaalisti siten että savut menevät piipun kautta pihalle. Joskus käy niin että hormiston ollessa pitkään käyttämättä savu pyrkii sisätiloihin kunnes hormisto hiukan lämpiää ja sinne syntyy veto. Hormisto voi olla myös yllätyksellisesti tukossa, jos esim. naakat ovat tehneet sinne pesän. Tällaisessa tapauksessa on syytä turvautua ammattilaisen apuun ja tilata nuohooja poistamaan tukokset.
KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT:
  • Keskuslämmitysjärjestelmien seisokin jälkeinen käyttöönotto aloitetaan samoin järjestelmien toimintakunnon tarkastamisella ja mahdollisilla korjauksilla.
  • Varsinkin maatiloilla on useasti kiinteällä polttoaineella toimivia keskuslämmitysjärjestelmiä, joissa on paljon automatiikkaa polttoaineen syöttöä ja kuljettamista varten, sekä sammutus- ja turvalaitteita. Keskuslämmityslaitteiston ja siihen kuuluvien turvalaitteiden toimintakunnon varmistus on äärettömän tärkeää.
  • Keskuslämmitysjärjestelmien huonetilat on pidettävä puhtaana, eikä niitä saa käyttää varastotiloina tulipaloriskin vähentämiseksi.

Jos kaikista varotoimista huolimatta jotain menee pieleen:
Suosittelemme että jokaisessa kiinteistössä varaudutaan tulipalotilanteeseen nopeasti käyttöön otettavin alkusammutusvälinein, esim. toimintatarkastettu käsisammutin ja sammutuspeitto.
 
Lämmityslaitteista aiheutuvat tulipalot ovat usein ensin kytemällä alkavia, tuottaen huoneistoon savua ennen kuin varsinaisia liekkejä syntyy. Ihmishenkien ja omaisuuden pelastamiseksi tällaisessa tilanteessa on avainasemassa toimiva palovaroitin.

Pimeät illat ja aamut ovat taas tulleet. Näy pimeässä!


V. 2019 Turvallisuusviestintätapahtumat löydät alla olevasta taulukosta:Alajärven paloasema sai uuden sammutusauton 6.6.2019.

Seinäjoen paloasema sai uuden sammutusauton 5.6.2019.


 NUOHOUSTA KOSKEVAT LAKIMUUTOKSET 1.1.2019 alkaen

Tasavallan presidentti vahvisti 5.12.2018 pelastuslain nuohousta koskevat muutokset. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Muutokset koskevat pääosin nuohouspalvelujen järjestämisen sääntelyä eli käytännössä muutokset tarkoittavat vallitsevan piirinuohousjärjestelmän loppumista. Pelastuslain muutoksen yhteydessä kumotaan SM:n nuohousasetus (539/2005). Jatkossa kaikki nuohousta koskevat säännökset löytyvät pelastuslaista.

Muutoksessa nuohouspalvelujen tarjoaminen ns. vapautuu. Nuohoaminen ei sinällään ”vapaudu”, koska kiinteistöillä säilyy nykyinen velvoite huolehtia tulisijansa ja horminsa nuohouksesta, nuohousvälit säilyvät nykyisinä ja nuohoustyön voi jatkossakin tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Kiinteistönomistajalle nuohousta koskevan lain muutos tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja on vastuussa nuohoustyön teettämisestä kuten ennenkin, mutta kiinteistönomistaja saa teettää nuohoustyön itse valitsemallaan, ammattipätevyyden omaavalla nuohoojalla, ja sopia itse nuohoojan kanssa työstä perittävästä maksusta.

Pelastuspäällikkö Kari Pajuluoma

Lisätietoa nuohouksesta löytyy Nuohouspalvelut- sivulta.


Huomioitavaa öljylämmittäjille - tarkastakaa täyttöputket!
Öljysäiliöiden vanhojen täyttöliittimien on havaittu aiheuttavan ympäristövahinkojen riskiä. Osa liittimistä on kymmeniä vuosia vanhoja, jolloin niiden tiiveys on usein heikentynyt ja öljyä voi vuotaa täyttötilanteessa täyttöpaikalle.
Lämmitysenergiayhdistys on aiheellisesti linjannut, että vanhoihin ja nykyään usein epätiiviisiin sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin ei enää toimiteta lämmitysöljyä 30.6.2018 jälkeen.
Lisää tietoa asiasta täältä ja pelastuslaitoksen Facebookista.

Ajo-ohje Seinäjoen  paloasemalle löytyy täältä:

 
112 Suomi
Nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa
 
Kun soitat hätäpuhelun 112 Suomi -sovelluksen kautta, Hätäkeskuslaitos saa automaattisesti sijaintitietosi. 
Lisää tietoa sovelluksesta löydät täältä.
 

 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen Facebook-sivut ovat nyt avattu, käykää katsomassa niitä täältä tai klikkaamalla alla olevaa logoa

 

marraskuu 21, 2019